Dansaktuellt Logo
Dansprogram       
  Regioner
  Dansband
  Topplistor

Övrigt
  Nyheter
  Kursguide
  Information
  Email

 

Information

Dansaktuellt har som mål att vara en komplett site för svenska dansare. Vi anser att en av de viktigaste ingredienserna för det är att erbjuda rikstäckande dansprogram. Var Du än bor och vart Du än vill åka på besök ska Du kunna komma till Dansaktuellt och se vilka danser som står till buds. För att kunna lyckas bra med detta behöver vi Din hjälp! Du kan hjälpa till på olika nivåer. Antingen mailar Du dansprogram till oss så registrerar vi dem eller så kan Du bli registrerad som ansvarig för ett eller flera dansgolv och kan själv via internet mata in danserna i databasen.

Om Du har några synpunkter på denna site eller förslag på nya funktioner så blir vi mycket glada om Du skickar ett mail.

webmaster@dansaktuellt.com